معنای ارزش گذاردن به دروغها و جنایات در نظام ولایت مطلقه چیست؟

آقای بنی صدر

  • Currently 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0.0 out of 0 votes
Lights off

Description


بنی صدر: انسانها چون قدرت را دوست دارند و هم از آن میترسند خطاها را به پای قدرت نمی نویسند به پای آن مرام یا آن دین می نویسند که خود قربانی اول آن است.
ایرانیها جرعت کنید و دست بردارید از این دروغ که گویا مقصر اسلام است همین غرب هم که داره اسلام ستیزی و اسلام هراسی میکنه میداند دروغ میگوید، نه اینکه نمیداند دروغ میگوید اما برای توجیه آنچه میکند از جنایتها نیازمند این اسلام هراسی و اسلام ستیزی است وگرنه چگونه توجیه کنه این شب و روز بمب باران کردن و با خاک یکسان کردن سوریه را یا آنچه در عراق و لیبی و ... میکند.
آقای رفسنجانی میگوید که افتخار ایشان است که جام زهر را داده بدست آقای خمینی داد و او هم سرکشید وگرنه جنگ ادامه می یافت . یعنی پایان دادن به جنگ را افتخار خود می داند، در حالیکه همین آدم در کتاب عبور از بحران (خاطرات سال ۶۰) می نویسد که بنی صدر میخواهد به جنگ خاتمه بدهد ولی امام مانع خواهد شد.
خوب اگر پایان دادن به جنگ افتخار است . خوب در سال ۶۰ که این جنگ میتوانست با پیروزی ایران پایان بپذیره بدون اینکه یک نسل ایرانی قربانی بشود، بدون اینکه بقول خود شما هزار میلیارد دلار به ایران زیان بخورد ، بدون اینکه این استبداد خونریز بر ایران حاکم بشود، خوب چرا آنوقت مانع شدید؟ تازه آن جام زهر شکست بود که شما بدست آقای خمینی دادید و یک پیروزی را از این ملت دزدیدید ،فقط برای اینکه استبداد خونریز خودتانرا بسازید .


Post your comment

Your name:


Your comment:


Confirm:* Please keep your comments clean. Max 400 chars.

Comments

Be the first to comment

Video Details

Artist: آقای بنی صدر
Video title: معنای ارزش گذاردن به دروغها و جنایات در نظام ولایت مطلقه چیست؟
Category: آرشيو برنامه ها
Views: 215
Submitted by: admin