نقش قوه قضائیه در گسترش فساد

آقای بنی صدر

  • Currently 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0.0 out of 0 votes
Lights off

Description

یک حکومتی یک رژیمی که خود را دولت اسلامی می داند و مدعی است که دین اسلام را در کشور به اجرا می گذارد . اما انصافاً در مقایسه با آنچه که ایران در دوران قبل از این رژیم بود، اینقدر اسلام در ایران از خود بیگانه نشده بود و گریز از دین به این وسعت نبود ، تخریب دین توسط دولت این وسعت را هرگز نداشت ، نه در دوران پهلوی داشت و نه پیش از آن در تاریخ ایران چون آنها بنام دین و ولی فقیه حکومت نمیکردند ، مردم دین خودشان را داشتند و کار حکومت را بپای دین نمی نوشتند، اما این رژیم برای اینکه اعمال جنایتکارانه و خیانتکارانه پر فساد خودش را توجیح کند مرتب این دین را از خود 
بیگانه کرده

Post your comment

Your name:


Your comment:


Confirm:* Please keep your comments clean. Max 400 chars.

Comments

Be the first to comment

Video Details

Artist: آقای بنی صدر
Video title: نقش قوه قضائیه در گسترش فساد
Category: آرشيو برنامه ها
Views: 218
Submitted by: admin