سیاست خارجی دونالد ترامپ در منطقه و ایران

آقای بنی صدر

  • Currently 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0.0 out of 0 votes
Lights off

Description

قبل از اینکه آقای ترامپ برود به کاخ سفید .خوش باورها می گفتند که این وعده داده که در کشور های دیگر مداخله نمی کند و دولتها را نمی برد و دولت نمی آورد و خلاصه کاری بکار دنیا ندارد فقط کار بکار آمریکا دارد ، اما اینها غافل بودند از اینکه در همان آغاز کار ایشان دوتا اصل می گفت ، اصل اول ، من، یعنی آمریکا و اصل دوم ، قدرت از آن مردم آمریکا است.
خوب اصل اول من ، این یعنی ثنویت تک محوری است و خودش را محور کرده و میگوید اول من و بقیه هم باید تابع من باشند ، اول میرود سراغ ضعیف ترها که از آنها بخورد ، چون قوی تر که باج نمیدهد . 
خوب حالا احکامی که صادر کرد همه موجودند، اولین حکم واجب درباره محیط زیست است که به آن توافق پاریس فرمود خیر ، بخیال او طبیعت از همه ضعیف تر است و می شود توی سرش زد.
بعد رفت سراغ ضعف تر های مردم آمریکا و آن بیمه را که آقای اوباما وضع کرده بود که بیست میلیونی از مردم آمریکا از آن برخوردار بودند را محدود کرد. بعد هم رفت سراغ ضعیف تر های بقیه مردم دنیا و اول از همسایه شروع کرد .

Post your comment

Your name:


Your comment:


Confirm:* Please keep your comments clean. Max 400 chars.

Comments

Be the first to comment

Video Details

Artist: آقای بنی صدر
Video title: سیاست خارجی دونالد ترامپ در منطقه و ایران
Category: آرشيو برنامه ها
Views: 223
Submitted by: admin