انقلاب مقصر است یا ضد انقلاب

آقای بنی صدر

  • Currently 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0.0 out of 0 votes
Lights off

Description


ما انسانها هیچ وقت دنبال این نیستیم که مقصر اصلی را پیدا کنیم چون از او میترسیم.

مگر مردم ایران جنبش کردند که وضعیت شان بدتر بشود، نه ،آنها جنبش کردند که وضعیت شان به بشود،خوب بشود.

آقای خمینی در نوفل لوشاتو ۱۹ اصل را در جلوی مردم دنیا اظهار کرد ، بر زبان آورده که من آنها را برای شما بازگو می کنم .

 اگر هر کدام از اینها به نظر شما مردم علت وضعیتی است که امروز دارید ،خوب انقلاب مقصر است .

 اگر دیدید که یکی از اینها است که اجرا شده و نتیجه اش این شده که الان هست ، اما اگر هیچ کدام از اینها اجرا نشده لطف فرموده انقلاب را مقصر نکنید و دنبال مقصر واقعی بگردید.

شما مردم ایران هنوز هم بخواهید یک جنبشی بکنید ، هدفهای شما همینها میشود که هدفهای انقلاب ایران بود، باید بگویید انقلاب پیروز است تا تجربه به نتیجه برسد.

بعضی از این بیچاره های زور پرست که آن زمان هم (بعد از رفتن شاه) اینها در انقلاب نقش شان همین بود که زور را وارد کردند و حالا میگویند از اینکه ما شاه را بردیم پشیمان هستیم. خوب شما الان رفتید و دست نشانده شدید، خوب معلومه که پشیمان هستید، مستقل و آزاد نماندید که مسرور و مفتخر باشید از آن انقلاب .


Post your comment

Your name:


Your comment:


Confirm:* Please keep your comments clean. Max 400 chars.

Comments

Be the first to comment

Video Details

Artist: آقای بنی صدر
Video title: انقلاب مقصر است یا ضد انقلاب
Category: آرشيو برنامه ها
Views: 182
Submitted by: admin