جام زهر آلود اتمی

آقای بنی صدر

  • Currently 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0.0 out of 0 votes
Lights off

Description

 شما قبول کردی که برنامه اتمی را تعطیل کنید پس چرا به مردم دروغ میگویید
شما دروغ میگفتید که برنامه اتمی شما برای برق است
ایران تا قیام قیامت تحت کنترل با قی میماند

Post your comment

Your name:


Your comment:


Confirm:* Please keep your comments clean. Max 400 chars.

Comments

Be the first to comment

Video Details

Artist: آقای بنی صدر
Video title: جام زهر آلود اتمی
Category: آخرين وقايع
Views: 723
Submitted by: admin