رويارويی در نظام ولايت مطلقه فقيه

آقای بنی صدر

  • Currently 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0.0 out of 0 votes
Lights off

Description


آقای رفسنجانی بطور قطع از آقای خامنه ای بریده و میگوید که من شما را کردم رهبر حالا هم میخواهم شما را بکشم پائین.

من چند بار در مصاحبه با شما عرض کردم که به روی کار آوردن آقای روحانی دو هدف دارد یکی قضیه بحران اتمی است و یکی هم حذف سران فتنه که شروع میشود با آقای رفسنجانی و ادامه پیدا میکند با آقای خاتمی و آقای کروبی و موسوی و نزدیکان اینها.

تحول دارد وارد مرحله برگشت ناپذیر می شود . این یک امید و نویدی است برای امروز و فردای ایران و این ایجاب میکند آن بدیلی را که در خط استقلال و آزادی است . به آن مردم امکان بدهد برخوردار شدن از حقوق خود بعنوان انسان و حقوق خود بعنوان شهروند. این که این امید به واقعیت به پیوندد در گرو تلاش و کوشش آن کسانی است که در خط استقلال و آزادی هستند و جنبش همگانی مردم ایران. امیدوارم که مردم ایران حس میکنند که ایران وارد این تحول شده است و آماده میشوند برای جنبش همگانیPost your comment

Your name:


Your comment:


Confirm:* Please keep your comments clean. Max 400 chars.

Comments

Be the first to comment

Video Details

Artist: آقای بنی صدر
Video title: رويارويی در نظام ولايت مطلقه فقيه
Category: آرشيو برنامه ها
Views: 722
Submitted by: admin