گفته ها و ناگفته ها درپشت پرده مناظره انتخاباتی

آقای بنی صدر

  • Currently 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0.0 out of 0 votes
Lights off

Description

اینها دو گروه بودند که برای تخریب یکدیگر به ۹۹ مشکل و مسئله آن هم  فقط در قلمرو آموزش و پرورش و اقتصاد ،اعتراف کردند و این از لحاظ مردم مهم است ، بلحاظ اینکه حالا مردم نمیتوانند بگویند که این حرفها را مخالفین میگویند ، نه ، اینها را کسانی میگویند که این رژیم آنها را اصلح دانسته است و قیم معین کرده برای شما مردم ایران.
آقای روحانی گفت که الان انتخاب بین اقتدارگرائی و آمریت گرائیست و دمکراسی خواهی ، یعنی آنطرف مقابل آمریت طلب است.
آقای رئیسی هم به او پاسخ داد که رقیب هراسی نکنیم، یعنی شما دارید من را مترسک میکنی تا مردم بیایند بتو رای بدهند، خوب حالا اگر آقای روحانی می خواست حقیقت را بگوید  باید میگفت که آقای رئیسی احتیاج نیست که من رقیب هراسی بکنم .
 شما با دوتا قاضی هم دستت به تعبیر آقای منتظری سه هزار و به تعبیر آنهایی که در زندان بودند چهارهزار وچهارصد زندانی را که قبلا محکوم شده بودند و دوران محکومیتشان را می گذراندند را کشتید، آن هم با فریب .
 خوب آقای روحانی جرات ندارد که این را بگوید و آن طرف مقابل هم همینطور، نه اینکه آنطرف مقابل جرات داشته حقایق را بگوید .
در همچین وضعیتی ، تحریم یعنی اینکه من صاحب حقوقی هستم که در این رژیم امکان برخورداری از آنها را ندارم.
آن کسی که رای میدهد اگر متوجه حقوق خود نباشد و وجدان به این حقوق خود نداشته باشد رای دادنش ... 


Post your comment

Your name:


Your comment:


Confirm:* Please keep your comments clean. Max 400 chars.

Comments

Be the first to comment

Video Details

Artist: آقای بنی صدر
Video title: گفته ها و ناگفته ها درپشت پرده مناظره انتخاباتی
Category: آرشيو برنامه ها
Views: 188
Submitted by: admin