مفهوم آشتی ملی در نظام قدرتمداری و مردمسالاری

آقای بنی صدر

  • Currently 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0.0 out of 0 votes
Lights off

Description

بنی صدر: چرا آقای خاتمی تقاضای آشتی میکند و چرا آقای خامنه ای میگوید نه.
رژیم استبدادی نمیتواند در درون به مردم فشار بیاورد ، اگر این را متکی نکند به فشار خارجی .
آقای خامنه ای حالا با دمش گردو می شکند ، برای اینکه یک آقای ترامپی پیدا شده در آمریکا و شده رئیس جمهور که به زبان تهدید بکار میگیره ، دیگر مسئله رژیم نیست و ایشان طرف رژیم نیست ، ایشان صراحتا میگوید که ایرانی حق آمدن به آمریکا را ندارد و یک ملتی را میگوید تروریست است ، توهین و تحقیر میکند ، با این آشکاری ، می گوید که ما نمی گوییم که با ایران چه میکنیم ، با کره شمالی چه میکنیم ، برای اینکه آنها نباید بدانند که ما با آنها چه خواهیم کرد.
پس این فشار بیرونی را این آدم (خامنه ای) با خیال راحت میتواند تنظیم کند با فشار در داخل ، پس این محتاج به آشتی نیست، چون طرف مقابل (خاتمی) ضعیف است و نگون بخت و میگوید چون ما با این تهدید آمریکا روبرو هستیم بیاییم با هم آشتی کنیم ، در واقع (خاتمی) ترسش را اظهار میکند، چون می بیند که آن طرف تهدید از بیرون است و این آدم (خامنه ای) میتواند چماقهایش را راحت بر سر این آدم وارد کند ، میگوید آقا ما از در تسلیم ،آماده آشتی هستیم.
رئیس دفترش (ابطحی) هم که گفته ما باید مطیع امر رهبر باشیم . آقای خامنه ای هم میگوید نه خودت را میخواهم و نه اطاعت تو را ، ایشان حتی تسلیم را هم حاضر نیست بپذیرد و این بسیار گویا است برای مردم ایران ، در مقام شناسایی انسانهایی که عقلشان قدتمدار است و آلت قدرتند.
 
آقای خامنه ای ، مگر شما نبودید که وقت انتخابات گفتی که اگر هم مخالف نظام هستید بیایید رای بدهید ، حالا آنها شدند قاذورات ، چرا آنموقع با مخالفین نظام زبان آشتی بکار می بردی ؟ ، این بیچاره ها که مخالف نظام هم نیستند و میگویند که آماده هستیم که اطاعت امر هم بکنیم ، امروز می گویی که نه شما را میخواهم و نه اطاعت شما را.
قدرتمدار نمیتواند آشتی کند .

Post your comment

Your name:


Your comment:


Confirm:* Please keep your comments clean. Max 400 chars.

Comments

Be the first to comment

Video Details

Artist: آقای بنی صدر
Video title: مفهوم آشتی ملی در نظام قدرتمداری و مردمسالاری
Category: آرشيو برنامه ها
Views: 208
Submitted by: admin