کشته شدن سربازان وطن ، شکستن اسطوره انگلیس

آقای بنی صدر

  • Currently 1.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 1.0 out of 1 vote
Lights off

Description


بنی صدر : هرگاه ما بخواهیم مستقل و آزاد زندگی کنیم ، در حال حاضرهیچ قدرتی در جهان وجود ندارد که مانع آن بشود.

ایرانیها این دروغ را از کله بدر کنید که این رژیم را اینها نگه داشته اند . نمیتوانند نگه بدارند ، این باورهای شما به این دروغها است که این رژیم را نگه داشته ، از این باورها رها بشوید، رابطه زور با زور را به رابطه حق با حق برگردانید ، کشور مستقل و آزاد پیدا میکنید و جامعه حقوقمند میشوید ، میتوانید اگر دیر نشده باشد، این بیابان را سبزه زار بگردانید 


Post your comment

Your name:


Your comment:


Confirm:* Please keep your comments clean. Max 400 chars.

Comments

Be the first to comment

Video Details

Artist: آقای بنی صدر
Video title: کشته شدن سربازان وطن ، شکستن اسطوره انگلیس
Category: آرشيو برنامه ها
Views: 373
Submitted by: admin