ترور چیست و راه حل برون رفت از آن کدام است

آقای بنی صدر

  • Currently 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0.0 out of 0 votes
Lights off

Description


این قدرت است که مالک مرام می‌شود و با ازخود بیگانه کردنش، بکار توجیه خود می‌گمارد.

مگر آقای بوش نگفت ما وارد جنگ صلیبی می شویم ، خوب شما سرزمینهای ما را کردید ویرانه های جنگ ،چرا حقیقت را به مردم نمیگویید .بگویید این واقعیت را به مردم .دروغ نگویید. میگه آنها چون ارزشهای ما و شیوه زندگی ما را نمی توانند ببینند  کار های ترور می کنند ، آخه چرا با دروغ خودت را سرگرم میکنی ، آن اصلا چه می فهمه ارزشهای شما چیست که بیاد ترور کنه ، شما این مدار را درست کردید ، جز خشونت روشی باقی نگذاشتید، خوب این عراق شب و روز در تروره . سوریه شب و روز تروره ،.لیبی و افغانستان و.. شب و روز در تروره ، در ایران نه فقط ترور انسان و بدترین نوع ترور که ترور اخلاقی است ، شما چقدر به آن می پردازید؟

بنام «جنگ با تروریسم» قوانین محدودکننده استقلال و آزادی شهروندان در کشورهای اروپا و امریکا تصویب و به اجرا گذاشته شده‌اند و هم اکنون حکومت چپ فرانسه می‌خواهد قانون اساسی فرانسه را تغییر دهد تا مگر «دولت قدرت کامل برای از میان برداشتن تروریست‌ها را پیدا کند»!

از خود بیگانه ساز نخست، قدرتی بود که خمینی آلت آن شد: او اسلام بمثابه بیان استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی را که در فرانسه، خطاب به جهانیان، اظهار کرده بود، با گفتن جمله‌ای، کنار گذاشت. او گفت: من در فرانسه از راه مصلحت، صحبت‌هائی را کرده‌ام که خود را نسبت به آن متعهد نمی‌دانم . از آن پس، پیش نویس قانون اساسی که بر مبنای ولایت جمهور مردم نوشته شده بود، جای خود را به قانون اساسی بر مبنای نظارت فقیه داد. در جریان تمرکز قدرت، نظارت فقیه ولایت فقیه و ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه شد. خمینی کینه و خشونت را تقدیس کرد. مقابله گل با گلوله، جای خود را به «النصر بالرعب» و «حرکت قسری» Post your comment

Your name:


Your comment:


Confirm:* Please keep your comments clean. Max 400 chars.

Comments

Be the first to comment

Video Details

Artist: آقای بنی صدر
Video title: ترور چیست و راه حل برون رفت از آن کدام است
Category: آرشيو برنامه ها
Views: 488
Submitted by: admin