حضور روسیه در ایران نقض آشکار استقلال ایران

آقای بنی صدر

  • Currently 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0.0 out of 0 votes
Lights off

Description


بنی صدر: این روسیه از دوران کمونیستی منتهای تلاشش را کرده بود که به خاور میانه وارد بشه نتوانسته بود، حالا وارد شده و در ایران پایگاه داره و در سوریه عملیات انجام میده.

اصل ۱۴۶ قانون اساسی ایران میگوید که استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند بعنوان استفاده های صلح آمیز باشه  ممنوع است، پس جنگ بجای خود برای استفاده صلح آمیز هم ممنوع است، خوب این که استفاده جنگ آمیز هم میشود ، چرا اجازه دادید ، این که خلاف نص صریح قانون اساسی است.

حالا این آقای خامنه ای که گویا فرمانده کل قوا هم تشریف دارند و مسئول اول این نقض قانون اساسی هستند . این همان کسی است که در آن تقلب بزرگ که مردم ایران به اعتراض جنبش همگانی براه انداختند ، مدعی شد که خوب شما که میگویید تقلب شده  از طریق قانون عمل بشود ، خوب دروغ میگفت، حالا این آقایی که قانون قانون میکرد  حالا با این صراحت قانون اساسی را نقض کرده.

ایران در جنگ سوریه وارد شده  در جنگ عراق وارد شده و برغم اینکه در سوریه پول میدهد  اسلحه میدهد  نفت میدهد  نیروی زمینی میفرسته  با این همه استقلال عمل ندارد ، قبل از اینکه روس و آمریکا با هم قرار و مدارها بگذارند و روسها وارد جنگ سوریه بشوندباز یک مقدار استقلال داشت ولی حالا ندارد و یکسره باید تابع تصمیمات روس و آمریکا باشدPost your comment

Your name:


Your comment:


Confirm:* Please keep your comments clean. Max 400 chars.

Comments

Be the first to comment

Video Details

Artist: آقای بنی صدر
Video title: حضور روسیه در ایران نقض آشکار استقلال ایران
Category: آرشيو برنامه ها
Views: 361
Submitted by: admin