انتخابات و نقش بدیل

آقای بنی صدر

  • Currently 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0.0 out of 0 votes
Lights off

Description

بنی صدر: اینها بجای اینکه در زندانها باشند و مجازات بشوند از بابت جنایتهایی که کردند، میخواهند رئیس جمهور هم بشوند.
میگویند کسی گفته است که ازاینهایی که انتخابات را تحریم می کنند پرسیدم که خوب بعد از تحریم چه میکنید. دیدم جوابی نداشت.
خوب کسی که این حرف دروغ را می گوید در واقع میداند که برای استدلال جانبداران تحریم پاسخی ندارد ، ناچار از قول آنها دروغ میگوید و آن دروغ خود ساخته را دستمایه میکند برای اینکه بهترین کار تمرین رای دادن است ، اما نه ، ما همیشه گفتیم که تحریم فعال یعنی رای دادن به حق حاکمیت خویش  به حق ولایت خویش بر حقوق انسانی خویش بر حقوق شهروندی خویش بر حقوق ملی خویش  بر حقوق طبیعت خود و بر حقوق جامعه خویش بمثابه عضو جامعه جهانی ، معنای تحریم این است، یعنی این حقوق مال من است و چون این رژیم جبار مانع از عمل به این حقوق است  من در شعبده بازی و تعزیه انتخاباتی او شرکت نمیکنم ، این معنای اول .
 
معنای دومش این است که ما سالها میگفتیم و حالا در فرانسه هم گفته میشود ، البته ما خطاب به بقیه کشور های دنیا همین سخن را گفتیم که معنای تحریم این است که من میخواهم نظام سیاسی قدرت محور را بردارم و نظام سیاسی حقوق محور را جانشین آن کنم، اراده به تغییر است که یک ملتی اظهار می کند ، تحریم حداکثر کار نیست ، حد اقل کار است

Post your comment

Your name:


Your comment:


Confirm:* Please keep your comments clean. Max 400 chars.

Comments

Be the first to comment

Video Details

Artist: آقای بنی صدر
Video title: انتخابات و نقش بدیل
Category: آرشيو برنامه ها
Views: 178
Submitted by: admin