چرا در ساختار ولایت مطلقه ۱۰حکومت هم نمیتواند مسائل را حل کنند؟

آقای بنی صدر

  • Currently 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0.0 out of 0 votes
Lights off

Description

 با وجود استبداد مسئله ساز (ولایت مطلقه) چگونه ممکن است که این اقتصاد را تبدبل به اقتصاد تولید و اشتغال کرد؟
خوب این لازمه اش این است که سر کار(شما) نباشید.
آقای خمینی نوزده اصل در فرانسه اعلام کرد و گفت اینها اسلام است . اسلام به مثابه بیان استقلال و آزادی که اندیشه راهنمای بزرگترین جنبش تاریخ ایران بلکه جهان شد، برای اینکه یک ملتی بطور خود انگیخته در جنبش شد و گل را هم بر گلوله پیروز کرد.
تا اینکه قدم به ایران گذاشت ، گفت من می زنم .من میکشم و من چوبه های دار بر پا میکنم و خشونت را تقدیس کرد.
تازه ترین اینها . محکومیت  آقای سینا دهقان به اعدام بخاطر دشنام به پیامبر اسلام.
یک سوال مهم از آقای خامنه ای و دستگاه قضائیه اش دارم . شما دشمنی با اسلام را تا کجا میخواهید پیش ببرید؟
والله اسلام هراسی و اسلام ستیزی درغرب به گرد این اسلام ستیزی شما نمی رسد، چرا میخواهید انسانها را دشمن دین بکنید؟ گرچه ابلهانه است دشمنی با دین.
آخه این متن قرآن است که میگوید .اگر سخن لقوی شنیدی با کرامت از او در گذر .
اگر قول امام است که علی درباره  کسی که بهش ناسزا گفته بود گفت که این به من یک ناسزا گفت و جوابش هم یک ناسزا است که آن را من نمیدهم ،حتی به کسانی که با او بودند هم اجازه نداد که ناسزا دهنده را تنبیه کنند.
شما از کجا آوردید که این سب نبی حکمش اعدام است؟
آیا پیامبر به کسی حکم اعدام داده بلحاظ اینکه به او ناسزا گفته بود ؟
شما مردم ایران هر مقدار از خشونت بکاهید به همان مقدار از قلمرو عمل رژیم کاستید.
از این آقایان بپرسید ، غیر خشونت هیچ چیز در اسلام نیست؟

Post your comment

Your name:


Your comment:


Confirm:* Please keep your comments clean. Max 400 chars.

Comments

Be the first to comment

Video Details

Artist: آقای بنی صدر
Video title: چرا در ساختار ولایت مطلقه ۱۰حکومت هم نمیتواند مسائل را حل کنند؟
Category: آرشيو برنامه ها
Views: 191
Submitted by: admin