برنامه صفحه آخر

بنی صدر

  • Currently 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0.0 out of 0 votes
Lights off

Description

ایران را به کنترل دائمی قدرتهای جهانی در آوردند.
ماهیت تفاهم غرب و جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته یی ایران. دلیل این تفاهم (توافق) و سود و زیان آن برای حکومت ایران و مردم ایران.

Post your comment

Your name:


Your comment:


Confirm:* Please keep your comments clean. Max 400 chars.

Comments

Be the first to comment

Video Details

Artist: بنی صدر
Video title: برنامه صفحه آخر
Category: آخرين وقايع
Views: 837
Submitted by: admin