انتخابات وسیله ایست که رژیم استبدادی از آن استفاده میکند برای مهار جامعه

آقای بنی صدر

  • Currently 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0.0 out of 0 votes
Lights off

Description

 آقای رئیسی میگوید رئیس جمهور نوکر رهبر است ،آقای روحانی میگوید رئیس جمهور مطیع رهبر است در حالیکه این مطیع رهبر از آن نوکر هم رهبر بدتر است ولی چون در ذهن ما ایرانیها معنی نوکر این است که هرچه ارباب گفت باید گوش بدهد ، حال اینکه در واقع یک مقدار اختیار هم دارد و بکلی بی اختیار نیست ، ولی مطیع رهبر یعنی اینکه من بی اختیارم، هرچه را که رهبر فرمود ،من عمل میکنم، پس شما مردمی که پای صندوق رای میروید ، باید رای بدهید به بدترین که این بد و بدتر را برای شما درست کرده ، یعنی به ولایت مطلقه آقای خامنه ای،
این آن  واقعیتی است که پوشیده است

Post your comment

Your name:


Your comment:


Confirm:* Please keep your comments clean. Max 400 chars.

Comments

Be the first to comment

Video Details

Artist: آقای بنی صدر
Video title: انتخابات وسیله ایست که رژیم استبدادی از آن استفاده میکند برای مهار جامعه
Category: آرشيو برنامه ها
Views: 154
Submitted by: admin