حلب، شهر ویران و خونین

آقای بنی صدر

  • Currently 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0.0 out of 0 votes
Lights off

Description

 این تبلیغات همه روزه غرب ، از صبح تا شام راجع است به اینکه اسد و متحدان او حلب را ویران کردند، کشتار کردند، قصاب حلب شدند و... واقعیت این است که در آنجا کشت و کشتار شده، شهر ها ویران شده و از سکنه خالی شده و آنهایی هم که ماندند در یک وضعیت فوق العاده غیر انسانی هستند، ایراد نمیشود گرفت که چرا میگویند حلب ویران است، حلب خونین است ، ایرادی که می شود به غرب گرفت این است که یمن هم ویران است اما هیچ از آن حرف نمی زنید . وضع کودکان، زنان و مردان ، شهر ها و روستاهای یمن هم به همین میزان بلکه بیشتر ویران است ، اما هیچ گاه در این دستگاههای خبری شما نمی شنویم که شما از این ویرانیها سخن بگویید.
عراق هم به همین وضع است ، لیبی را هم شما غربیها به این وضع انداختید ، از آنها هم هیچ حرف نمی زنید.
آنوقت که تحریمها را راجع به عراق وضع کردید، گفتند که هشتصد هزار قربانی گرفتید که فقط پانصد هزار نفر آنها کودک بودند و وقتی از خانم البرایت در باره این جنایت پرسیدند ، گفتند که در سیاست اینگونه امور پرهیز ناپذیر است.
ایراد دومی که به این غرب وارد است و.

Post your comment

Your name:


Your comment:


Confirm:* Please keep your comments clean. Max 400 chars.

Comments

Be the first to comment

Video Details

Artist: آقای بنی صدر
Video title: حلب، شهر ویران و خونین
Category: آرشيو برنامه ها
Views: 249
Submitted by: admin