علائم بارز انحطاط رژیم ولایت مطلقه فقیه

آقای بنی صدر

  • Currently 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0.0 out of 0 votes
Lights off

Description

یکی از علامتهای انحطاط رژیم. ناتوانی در مهار همین جنبش ها است. به همین قضیه خوزستان نگاه کنید ، این ریزگردها شده مسئله و جنبش شده، محلی ها نتوانستند مسئله را حل کنند، اخطار قوای سرکوب هم فایده نکرد ، آقای رئیس جمهور مجبور شده و رفته خوزستان . خوب حالا مسئله را حل کرده ؟ نه ، مسئله اینجاست،  آقا رفته آنجا و گفته که اینها عوارض طبیعی است، خوب آقا مگر این طبیعت دیوانه است . بلانسبت این اداره کنندگان کشور. مگر عقل طبیعت مثل عقل اینهاست. خوب آقا شما این طبیعت را به این روز انداختید. طبیعت که خود بخود بیمار نیست که این کار رابکنه ، بخش مهم حوادث طبیعی دست ساخت ما انسانهاست ، خوب حالا اینها نه میتوانند مسایل را حل کنند و نه میتوانند آن جنبشها را مهار کنند.
یک زمان بود که این رژیم مسئله میساخت و سرکوب هم میکرد و نفسها را هم بند میآورد ، حالا دیگه نمیتواند و آن مسائل هم بر هم افزوده شده.
حالا من به آقای خامنه ای و سران سه قوه ایشان میگویم که خوب است شما در قرآن این استدراج را یک دور بخوانید و بفهمید ،این همان کاری است که شما میکنید.
استدراج که در قرآن آمده ، چیست؟ استدراج این است که شما برای حفظ موقعیت و منزلت یک کارهای خلاف میکنی ، یک زورگوییهایی میکنی و توجه نداری که اینها بر هم افزوده میشود ، حالا اینها بر هم افزوده شده و شده وضعیت امروز و درمانده شدید

Post your comment

Your name:


Your comment:


Confirm:* Please keep your comments clean. Max 400 chars.

Comments

Be the first to comment

Video Details

Artist: آقای بنی صدر
Video title: علائم بارز انحطاط رژیم ولایت مطلقه فقیه
Category: آرشيو برنامه ها
Views: 236
Submitted by: admin