تابو شکنی از منظر جامعه شناسی فرهنگی و سیاسی

محمود دلخواسته

  • Currently 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0.0 out of 0 votes
Lights off

Description

تابو دو زادگاه متضاد دارد. یا ریشه در مادیت دارد و برای رفع نیازهای قدرت و حفظ قدرت ایجاد شده است و بنا براین باید شکسته شود و یا ریشه در بعد معنوی انسان دارد و برای حفظ کرامت، آزادی و حقوق انسانها بوجود آمده که باید حراست شود


Post your comment

Your name:


Your comment:


Confirm:* Please keep your comments clean. Max 400 chars.

Comments

Be the first to comment

Video Details

Artist: محمود دلخواسته
Video title: تابو شکنی از منظر جامعه شناسی فرهنگی و سیاسی
Category: آرشيو برنامه ها
Views: 724
Submitted by: admin