کودتا برعلیه انقلاب ایران بود

آقای بنی صدر

  • Currently 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0.0 out of 0 votes
Lights off

Description


ایران همچنان گروگان آمریکاست. در آمریکا یک تحقیقاتی انجام گرفته که بنا بر آن تحقیقها طراحی گوگانیری در آمریکا انجام شد و در ایران اجرا شد.
معاون واواک در یک جلسه خصوصی در باره گروگانگیری گفته بود که حالا ما میدانیم که این طرح آمریکا بوده و این طرح توسط آقای موسوی خوئینی ها که عامل آنها بوده و این بدست دانشجویان پیرو خط امام به اجرا در آمد. البته دانشجویان پیرو خط امام تنها نبودند و به همراه سپاه پاسدار سفارت را اشغال کردند
خوب این طرح آمریکایی در ایران اجرا شد و آقای خمینی هم گفت که این انقلاب دوم است.
مجریان آن طرح شدند نماینده مجلس و وزیر و... زیانش را هم مردم ایران پرداختند.
آقای رفسنجانی هم لازم دید که خود را لو بده ، درست در روز انتخابات آمریکا گفته بود که تاریخ خواهد گفت که ما ریگان را به ریاست جمهوری آمریکا رساندیم ، خوب شما چه کردید که ریگان رئیس جمهور شد؟.
آقای بهشتی هم گفته بود که باید از گروگانها مثل آتو بر ضد بنی صدر و کارتر استفاده کرد.

Post your comment

Your name:


Your comment:


Confirm:* Please keep your comments clean. Max 400 chars.

Comments

Be the first to comment

Video Details

Artist: آقای بنی صدر
Video title: کودتا برعلیه انقلاب ایران بود
Category: آرشيو برنامه ها
Views: 269
Submitted by: admin